Otvorenost pravosudnih institucija u BiH i u regionu, i dalje na nezadovoljavajućem nivou

Treće istraživanje koje je koje je U.G. Zašto ne? provelo za 2018. godinu, u okviru projekta Regionalni Indeks Otvorenosti, pokazuje da pravosudne institucije u BiH imaju nizak stepen otvorenosti prema građanima i zadovoljavaju oko 35% postavljenih indikatora u istraživanju.

Sudovi u regionu u prosjeku ispunjavaju 41.5% kriterijuma otvorenosti, a tužilaštva 31.26%. Kao što smo i ranije ukazivali – izazovi tekućih reformi ovih tijela širom regiona, kao i niska ocjena transparentnosti, ne ukazuju na to da se preduzimaju konkretni napori sa ciljem promovisanja otvorenosti i transparentnosti. Otvorenost nije samo cilj izvršne i zakonodavne grane vlasti, već i potreba pravosuđa, da bi steklo uvid u načine pomoću kojih se može unaprijediti vladavina prava i demokratija.

Tužilaštva u BiH

Ove godine istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 11 tužilaštava, i to: četiri kantonalna tužilaštava (FBiH), četiri okružna tužilaštva (RS), Tužilaštvo Federacije BiH, Tužilaštvo Brčko Distrikta te Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Kada je u pitanju ukupan skor, tužilaštva u BiH zadovoljavaju ukupno 40,00% indikatora i nalaze se na trećem mjestu u regionu, iza Crne Gore (54,21) i Kosova (50,79). Ukoliko gledamo prosječan rezultat u regionu, tužilaštva u BiH su značajno bolja od regionalnog prosjeka, koji iznosi 24,11%. U odnosu na istraživanje provedeno u 2017. godini tužilaštva u BiH su u 2018. godini zabilježila pad stepena otvorenosti za 1,08%.

Pohvalno je istaći da su sva tužilaštva, osim Kantonalnog Tužilaštva Zapadno Hercegovačkog kantona, u ovom ciklusu istraživanja odgovorila na upitnik, što pokazuje da su ipak određene institucije spremne biti otvorene i dostaviti tražene informacije.

Sudovi u BiH

Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 18 sudova sa svih nivoa vlasti i to: četiri osnovna suda u Republici Srpskoj, dva kantonalna suda u Federaciji BiH, osam opštinskih sudova u Federaciji BiH, dva privredni sud Banjaluka, Okružni sud iz Doboja, Vrhovni sud Federacije BiH, kao i Sud Bosne i Hercegovine.

Kada su u pitanju ukupni rezultati sudova u BiH, zadovoljeno je tek 25,66% indikatora otvorenosti što je gotovo isti rezultat kao i u prethodnom provedenom istraživanju (25,92%). Ovaj rezultat Bosnu i Hercegovinu stavlja na posljednje mjesto. Najbolja u ovoj oblasti je Crna Gora, čiji su sudovi zadovoljili 56,79% indikatora otvorenosti. Sudovi u BiH su takođe ispod prosjeka regiona, koji iznosi 37,24%.

Najbolje rangiran sud obuhvaćen istraživanjem je Sud Bosne i Hercegovine koji zadovoljava 68,40% postavljenih indikatora, dok je najlošiji rezultat ostvario Opštinski sud u Kalesiji sa tek 10,19% zadovoljenih indikatora.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH – Sudski indikatori

VSTV BiH zadovoljava 63,65% sudskih indikatora i po tome je na drugom mjestu među institucijama regiona, iza Crne Gore (79,72%). Kada je u pitanju regionalni prosjek, VSTV BiH je značajno bolji od prosjeka, koji iznosi 56,73%. Kada uporedimo rezultat VSTV-a (Sudski indikatori) sa prošlogodišnjim monitoringom, dolazimo do podatka da je VSTV zabilježio neznatno lošiji rezultat, obzirom da je prošle godine zadovoljio 65,43% postavljanih indikatora.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH – Tužilački indikatori 

VSTV BiH zadovoljava 58,84% tužilačkih indikatora i po tome je na drugom mjestu među institucijama regiona, iza Crne Gore (64,00%). Kada je u pitanju regionalni prosjek, VSTV BiH je značajno bolji od prosjeka, koji iznosi 47,66%. U odnosu na prošlu godinu, zabilježen je pad od nekoliko procenata, obzirom da je prošle godine ispunjeno 62,08% zadatih indikatora.

Po pitanju integriteta, VSTV je ispunilo 67,86% indikatora. Nedostaci su primijećeni u kontekstu da je potrebno uspostaviti mehanizme monitoringa implementacije Etičkog koda, kao i procedure za slučajeve kršenja Koda. Plan integriteta, kao ni prošle godine, nije uspostavljen.

Detaljna analiza se može u cjelosti preuzeti na linkovima ispod:

Otvorenost pravosudnih institucija u BiH i regionu

Openness of Institutions of Judicary in BiH and the Region

Ovaj projekat sprovodi ACTION SEE (Mreža za odgovornost, tehnologiju i institucionalnu otvorenost) na teritoriji JIE, a koju čine Fondacija Metamorphosis u partnerstvu sa Westminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije i Nacionalne zaklade za demokratiju (National Endowment for Democracy).