Parlamenti u BiH i dalje na posljednjem mjestu u regiji kada je u pitanju njihova otvorenost

Istraživanje otvorenosti institucija u BiH i regionu, koje je U.G. “Zašto ne” provelo sa članicama mreže Action SEE, pokazuje da otvorenost parlamenata nije zadovoljavajuća, a umjesto očekivanog napretka, parlamenti u regionu su ostvarili lošiji rezultat u odnosu na prethodni period istraživanja.

Zakonodavna vlast u BiH zadovoljava tek nešto manje od 46% postavljenih indikatora otvorenosti i u odnosu na zemlje regiona nalazi se na posljednjem mjestu, dok je lider Crna Gora sa 79% zadovoljenih indikatora.

Istraživanje otvorenosti zakonodavne vlasti u BiH obuhvatilo je oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije BiH, te Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Prosječan rezultat Parlamentarne skupštine BiH iznosi 49% ispunjenih indikatora otvorenosti, od čega Predstavnički dom PS BiH ispunjava 50%, a Dom naroda PS BiH 47% indikatora, što je skoro pa identično prošlogodišnjim rezultatima. Ni ove godine niti jedan od domova PS BiH nije dostavio odgovore na poslane upitnike, pa su zbog toga indikatori koji su ispitivani putem upitnika ocijenjeni najnižim ocjenama, a ovakvo postupanje najvišeg zakonodavnog tijela u državi ukazuje na odsustvo dobrih praksi u komunikaciji sa javnošću.

Parlament FBiH ima najlošiji prosječni rezultat od tri praćena parlamenta sa tek 40% ispunjenih indikatora. Dom naroda PFBiH zadovoljava 43%, a Predstavnički dom PFBiH tek 36% svih postavljenih indikatora. Niti jedna od praćenih oblasti u prosjeku ne zadovoljava ni polovinu postavljenih indikatora u oba doma Parlamenta FBiH. Odgovore na poslani upitnik ove godine je dostavio Dom naroda PFBiH, i to je jedna od dvije zakonodavne institucije koje su ove godine dostavile odgovore na upitnik.

Narodna skupština Republike Srpske zadovoljava 53% indikatora otvorenosti, a i ove godine, kao i prethodne, dostavila je odgovore na upitnik o otvorenosti institucija koji je upućen u okviru istraživanja, te je bila jedno od dva zakonodavna tijela u ovom istraživanju koje je to i učinilo. Ipak, ove godine je došlo do blagog pada od 3% u odnosu na prošlogodišnje rezultate.

S obzirom na rezultate istraživanja, može se zaključiti da institucije zakonodavne vlasti u BiH u protekloj godini nisu uložile napore kako bi u unaprijedile svoju otvorenost, te su zabilježile lošiji rezultat.

Detaljna analiza se može u cjelosti preuzeti na linkovima ispod:

Otvorenost parlamenata u BiH i regionu

Parliamentary Openness in BiH and the Region

Ovaj projekat sprovodi ACTION SEE (Mreža za odgovornost, tehnologiju i institucionalnu otvorenost) na teritoriji JIE, a koju čine Fondacija Metamorphosis u partnerstvu sa Vestminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije i Nacionalne zaklade za demokratiju (National Endowment for Democracy).